Adoptieprocedure 

Hoe gaat het adopteren van een pup in zijn werk?

Voordat een pup naar Nederland komt proberen Stichting Puppy Rescue Team en haar dierenbeschermers in het buitenland altijd zo veel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de puppys.

Alle puppy’s die naar Nederland komen, gaan in het buitenland eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, worden ingeënt, ontvlooit en ontwormd en krijgen ze een Europees paspoort. Vervolgens worden de puppys met speciaal vervoer naar Nederland gebracht om hier naar een opvanggezin te gaan of direct geadopteerd te worden.

Het adoptie-tarief voor 2020 is € 375,00.

Deze tarieven zijn slechts een vergoeding voor:

*de medische checks

*bloedtesten en eventuele behandelingen

*de benodigde vaccinaties waaronder rabiës

*de chip en het inbrengen hiervan

*het Europees paspoort

* het transport naar Nederland

Hoe kunt u reageren op een hond.

Wanneer u bij ons op de website een puppy ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u ons bellen of mailen. 

Wanneer u hebt aangegeven interesse te hebben in een hond, zal er telefonisch contact  met u worden opgenomen door één van onze vrijwilligers. In dit intake-gesprek zullen onder 
andere uw wensen en woonsituatie worden besproken en wij zullen u zo veel mogelijk over de pup vertellen. Wanneer beide partijen er zeker van zijn dat de betreffende pup een goede 
match kan zijn, wordt er een huisbezoek afgesproken.
 
Hierbij komt een vrijwilliger van Puppy Rescue Team bij u thuis om de thuissituatie te bekijken. Op deze manier kunnen wij zeker weten dat de pup goed terechtkomt. Vaak zijn er ook nog vragen. Deze kunt u tijdens het huisbezoek allemaal stellen. Wanneer iedereen positief is na het huisbezoek, kan de adoptie doorgaan.
 
Als de pup al in Nederland is, kunt u deze gaan bezoeken bij het gastgezin en voor het eerst kennismaken. In overleg met het gastgezin zal worden beslotenof de adoptie wel of niet zal plaatsvinden. 

Bij adoptie vragen wij een vooruitbetaling van 100 euro.  Een hondje is een commitment van vele jaren en dit voorschot is zowel voor u als adoptant als voor ons als stichting een extra zekerheid. U weet zeker dat het door u gekozen hondje definitief voor u gereserveerd wordt, en wij krijgen van u het signaal dat u een weloverwogen beslissing neemt. Wij hopen dat we hierdoor een scheiding krijgen van mensen die serieuze belangstelling hebben en mensen die, hoe goedbedoeld ook, te impulsief reageren op een hondje, en hier toch helaas weer op terug komen. 

En dan verder....

De pup kan al in Nederland zijn of nog in het buitenland. Bij de pups die al in Nederland zijn, kunt u die gaan bezoeken bij het gastgezin na een gesprek met de contactpersoon van de stichting.

Als er een klik is en ook het gastgezin gaat akkoord, dan kunt u de pup niet meteen mee naar huis nemen. Er wordt een adoptiecontract gestuurd wat u invult en ondertekend en maakt u het geld over aan de stichting. Dan wordt er een datum en tijdstip afgesproken wanneer u de pup bij het gastgezin kunt ophalen. Wanneer de pup nog in het buitenland zit en u wilt hem of haar adopteren, dan proberen wij zo snel mogelijk de pup naar Nederland te halen.

Nazorg

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald bij een gastgezin, zal de contactpersoon waar u mee gesproken heeft in de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen. U kunt dan bij haar terecht met uw vragen en samen bespreken hoe het gaat.
De nazorgmedewerkers van Stichting Puppy Rescue Team zal na verloop van tijd via email of telefonisch nog een aantal malen contact met u opnemen om te kijken hoe het gaat met uw nieuwe huisdier in zijn/haar nieuwe huis. Op deze manier probeert Stichting Puppy Rescue team u altijd de gelegenheid te geven vragen te stellen en kunnen wij ook het welzijn van de pup volgen.

Verplicht Veiligheidstuig

Stichting Puppy Rescue Team verzorgt zelf voor alle puppy’s die wij bemiddelen een goed en veilig anti-ontsnappings veiligheidstuig. Zoals u gelezen heeft in de handleiding zijn de puppy’s in de eerste periode nog heel gevoelig voor onbekende dingen. Ze schrikken snel van onverwachte dingen. Ze hebben tijd nodig om te acclimatiseren binnen hun nieuwe woonsituatie, hun nieuwe omgeving en alle nieuwe geluiden en andere prikkels. 

Wij willen graag ontsnappingen voorkomen van de puppy’s die wij bemiddeld hebben. 

Ons beleid is daarom dat elke adoptant die een pup via ons adopteert, verplicht is om een veiligheidstuig  bij ons aan te schaffen. 

De kosten van het veiligsheidstuig is: € 30,-

Stichting Puppy Rescue Team besteld zelf deze tuigen zodra de adoptie wordt goedgekeurd. 

Deze veiligheidstuigen worden speciaal voor ons gemaakt, naar onze veiligheidseisen

Wanneer de pup aankomt in Nederland krijgt de pup het tuig en halsband om voordat deze aan u wordt overhandigd via onze veiligheidsvoorschriften.

Deze kosten staan los van het adoptiebedrag.

Schaf geen pup aan omdat het zo schattig is, of voor de kinderen, maar maak een weloverwogen beslissing. Het is tenslotte een commitment voor misschien wel vijftien jaar!!